Languages:            

SoftNavigator.com    Download DBX Backup 1.3 

  DBX  ::  Outlook Express DBX Herstellen HandleidingHoe een backup maken van dbx bestanden?

Back-up Outlook Express DBX-bestanden Om berichten vanuit dbx bestanden te archiveren of op te halenmoet er eerst een pad bepaald worden naar deze bestanden (veld: Source Path-bron pad) Indien outlook express efficiënt en normaal geïnstalleerd is, zal Dbx automatisch een pad bepalen. Kies nu een van de mail identiteiten (field: Identity to Backup) Indien outlook express zijn eigen Dbx bestanden niet kan vinden,BV.na het opnieuw installeren van outlook, zal de dbx bestand search master het pad vinden naar deze bestanden (knop: Find Dbx Bestanden)

Eens het pad bepaald, ontvang je een lijst met dbx bestanden. Kies uit deze lijst de bestanden uit dewelke U de berichten wenst op te halen. Indien U al de bestanden uit deze lijst nodig hebt, kies dan de knop: select All.

De optie terughalen van de gewiste berichten laat U toe de berichten te herstellen die van een dbx bestand werden verwijderd. In outlook express zullen de verwijderde bestanden in de prullenmand geplaatst worden (bestand: Deleted.dbx). Indien de prullenmand echter reeds geledigd werd,en andere berichten geregistreerd werden in de plaats van de verwijderde berichten, kun je nog proberen de verwijderde berichten te herstellen vanuit het initieel dbx bestand.

Back-up Outlook Express DBX-bestanden Zolang geen van de dbx bestanden uitgekozen zijn en het doelpad bepaald, blijft de backup knop niet bruikbaar. Specificeer het doelpad (Target Path) om de opgehaalde berichten te verzamelen.

Dbx backup laat toe van berichten op te halen in verschillende populaire formaten (veld: Save As). Indien het de bedoeling is een basis bericht naar een mail programma te verplaatsen werkende in een Unix/Linux omgeving, kies dan Unix Mailbox als doel formaat. MES formaat is geschikt voor het transfereren van berichten naar het MailNavigator programma. Voor archiefopslag van berichten echter,of het herstellen van outlook express mail mappen, is het meest geschikte formaat het Separate Messages files (.EML).

Ieder bericht in EML formaat wordt in een afzonderlijk tekstbestand geplaatst met uitbreiding .EML. De naam van het bericht bestand is afhankelijk van de methode welke gekozen was in het veld Save By. Indien U de waarde van de field Message ID gebruikt als bestandsnaam,zal dit automatisch zorgen voor een unieke bestandsnaam welke overeenstemt met de unieke Bericht-ID van ieder bericht. Indien U de methode Save by: Subject gebruikt, wordt de unieke bestandsnaam bekomen door toevoeging van de control sum van het bericht aan de bestandsnaam. De methode Save By: Voorvoegsel zal een serienummer toevoegen aan ieder bericht Daardoor wordt ieder bericht uniek, maar sluit niet uit dat bij herhaalde savings van de berichten deze dubbel worden opgeslagen.

De optie Add Folder Name Voorvoegsel voegt de naam toe van het outlook express bestand van waaruit het bericht werd opgehaald aan de linkerkant van de bestandsnaam, in de vorm van een voorvoegsel. In het veld’voorbeeld’kan je voorbeelden zien hoe de naamvormgeving eruit zal zien van de toekomstige berichten bestanden.

Een dat de bronbestanden en het doelpad bepaald zijn, wordt de target knop bruikbaar. Klikken op deze knop start het ophaal proces van de berichten.Inde linkerbenedenhoek van het programma word de vooruitgangstatus van het ophaalproces getoond, alsook eventuele foutberichten of succesvolle ophaalberichten.


Languages:

English 

How to Backup dbx files?

German 

Wie wird ein Backup von dbx Dateien erstellt?

French 

Comment sauvegarder des fichiers dbx ?

Polish 

Jak wykonać backup plików dbx ?

Italy 

Come effettuare il backup dei file dbx?

Spain 

Como hacer un respaldo de archivos dbx?
Copyright © 2000-2012 GEO Ltd   
Alle Rechten Voorbehouden   
 
   

[Dbx bestanden vinden]  [Backup van dbx bestanden]   
  [Boodschappen terugzetten naar Outlook Express]   
  [Boodschappen terugkrijgen van een dbt-bestand]   
  [Vernielde Outlook Express mailboxen herstellen]   
  [Outlook Express herstellen en al jouw boodschapmappen terugkrijgen]   
  [Backup in automatische mode starten]   
  [Log Analyzer]   
 


Producten

  MailNavigator

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   AnalyzerDownload

Registratie

Ondersteuning