Languages:            

SoftNavigator.com    Ściągnij DBX Backup 1.4 

  DBX Backup  ::  Instrukcja naprawy plików Outlook Express DBXJak wykonać backup plików dbx ?

Backup Outlook Express DBX files Aby zarchwizować/wyodrębnić wiadomości z plików dbx, musisz określić ścieżkę do tych plików (pole: Source Path). Jeżeli Outlook Express działa normalnie i jest standardowo ustawiony Dbx Backup automatycznie określi ścieżkę. Wystarczy wybrać jedną z Tożsamości (pole: Identity to Backup). Ale jeśli po reinstalacji Outlook Express nie potrafi znaleźć swoich plików dbx, funkcja wyszukiwania plików dbx znajdzie do nich ścieżkę (przycisk: Find Dbx Files).

Po określeniu ścieżki otrzymasz listę pików dbx. Wybierz z listy pliki z których chcesz wyodrębnić wiadomości. Jeśli zamierzasz wyodrębnić wiadomości z wszystkich plików w danej lokalizacji, wybierz przycisk: Select All.

Funkcja Recovering Deleted Messages pozwala odzyskać wiadomości, które zostały usunięte z pliku dbx. W Outlook Express kasowane wiadomości są kopiowane do kosza (plik Deleted.dbx). Ale jeśli kosz został już opróżniony, a żadne inne wiadomości nie zostały zarejestrowane w miejscu skasowanych wiadomości możesz spróbować odzyskać wiadomości z pliku dbx.

Backup Outlook Express DBX files Dopóki jeden z plików dbx nie zostanie wybrany oraz Target Path zostanie określona, przycisk Backup pozostanie nieaktywny. Określ Target Path (ścieżkę docelową) aby zapisać tam wyodrębnione wiadomości.

Dbx Backup pozwala Ci zapisać wiadomości w kilku popularnych formatach (pole: Save As). Jeśli zamierzasz przenieść wiadomości do programu pocztowego działającego w środowisku Unix/Linux, wybierz UNIX Mailbox jako format docelowy. Format MES jest użyteczny przy przenoszeniu wiadomości do programu MailNavigator. Natomiast w celu archiwizacji wiadomości, lub przywracania folderów Outlook Express, najlepszym formatem będzie Separate Messages Files (.EML).

Każda wiadomość w formacie eml jest przechowywana w osobnym pliku tekstowym w rozszerzeniem .eml. Nazwa pliku wiadomości zależy od metody wybranej w polu Save By. Jeżeli użyjesz wartości Message ID jako nazwy pliku, nazwa zostanie automatycznie przypisana bazując na unikalnym Messade-ID. Jeżeli użyjesz opcji Save By: Subject, unikalaność nazw zostanie zachowana poprzez dodanie sumy kontrolnej do nazwy pliku. Metoda Save By: Prefix dodaje numer seryjny do każdej wiadomości. To zapewnia unikalność ale nie wyklucza zduplikowania wiadomości.

Opcja Add Folder Name Prefix dodaje nazwę folderu z którego pochodzi wiadomość. Nazwa ta jest zapisywana po lewej stronie nazwy pliku. W polu Example widać przykłady nazw.

Kiedy pliki źródłowe oraz Target Path (ścieżka docelowa) są określone, przycisk Backup staje się aktywny. Kliknięcie go rozpocznie proces wyodrębniania wiadomości. W lewym dolnym rogu programu jest wyświetlany status, są tam też wyświetlane wiadomości o błędach i udanych operacjach.


Languages:

English 

How to Backup dbx files?

German 

Wie wird ein Backup von dbx Dateien erstellt?

French 

Comment sauvegarder des fichiers dbx ?

Dutch 

Hoe een backup maken van dbx bestanden?

Italy 

Come effettuare il backup dei file dbx?

Spain 

Como hacer un respaldo de archivos dbx?
Copyright 2000-2012 GEO Ltd   
Wszelkie prawa zastrzeżone   
 
   

[Znaleźć pliki dbx]   
  [Zrobić kopię zapasową plików dbx]   
  [Przywrócić wiadomości do Outlook Express]   
  [Odzyskać wiadomości z plików dbt]   
  [Naprawić uszkodzoną skrzynkę pocztową Outlook Express]   
  [Naprawić Outlook Express i odzyskać wszystkie foldery pocztowe]   
  [Outlook Express odmawia odczytania skrzynki pocztowej?]   
 


Produkty

  MailNavigator

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   Analyzer


Ściąganie

Rejestracja

Pomoc 
techniczna