Languages:          

SoftNavigator.com    Download DBX Backup 1.3 

  DBX  ::  Outlook Express DBX Reparatie HandleidingHoe Berichten terug te zetten in Outlook Express?

Het terug zetten van in een eerder stadium veilig gestelde berichten in Outlook Express mappen, verloopt volgens de volgende stappen:

  1. Open Outlook Express en prepareer de map waarin de berichten zullen worden terug geplaatst. Je zult hiervoor mogelijk een nieuwe map aanmaken of een bestaande map leegmaken. Om een bestaande map met veel (dubbele) berichten leeg te maken of een map die om wat voor reden dan ook veel tijd vergt om te laden en waarin berichten spontaan lijken te verdwijnen, kan het eenvoudiger zijn om het bijbehorende dbx bestand te verwijderen. Echter, het verdient dan aanbeveling, om het oude dbx bestand over te zetten naar een veilige bestemming in plaats van het te verwijderen. Zodra het oude dbx bestand veilig gesteld is, volstaat een enkelvoudige klik op de naam van de map en maakt Outlook Express automatisch een nieuwe map.

  2. Ga vervolgens naar Windows Verkenner, en open de map (weergegeven als: Doel Map) die de berichten bestanden bevat.

  3. Selecteer de .eml berichten bestanden, die je wilt terug zetten naar de Outlook Express map. Indien bij het eerder extraheren van de berichten, de indicator Toevoegen Mapnaam Voorvoegsel is gebruikt, dan zullen de bestandsnamen van de berichten bestanden beginnen met de naam van de map, waaruit de berichten zijn overgenomen. Selecteer in dit geval die berichten, waarvan de naam begint met de naam van deze map.

  4. Sleep de geselecteerde .eml berichten bestanden, en laat deze vervolgens los in de bestemmingsmap in Outlook Express.

  5. Herhaal de hiervoor beschreven stappen 1 t/m 4 voor alle Outlook Express mappen, waarin je berichten wilt terug zetten.Languages:

English 

How to Restore Messages back to Outlook Express?

French 

Comment restaurer des messages vers Outlook Express ?

Polish 

Jak wpisać odzyskane wiadomości do Outlook Express?

Italy 

Come recuperare i messaggi email in Outlook Express?

Spain 

Cómo Restaurar Mensajes de vuelta a Outlook Express?
Copyright 2000-2012 GEO Ltd   
Alle Rechten Voorbehouden   
 
   

[Vind je de dbx files]  [Maak je een Backup van de dbx files]  [Herstel je Berichten in Outlook Express]   
  [Herstel je berichten uit een dbt-file]  [Herstel je vernietigde Outlook Express mailboxen]   
  [Repareer je Outlook Express and Reanimeer je alle bericht mappen]   
  [Start je een backup op de automatische piloot]   
  [Download Log Analyzer]   
 


Producten

  MailNavigator

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   AnalyzerDownload

Registratie

Ondersteuning