Languages:          

SoftNavigator.com    Download DBX Backup 1.3 

  DBX  ::  Outlook Express DBX Herstellen HandleidingHoe zijn beschadigde Outlook Express postvakken te herstellen?

Elke map (postvak) in Outlook Express heeft een corresponderend dbx bestand. Als dat bestand is beschadigd zal het een lange tijd in beslag nemen eer het bestand is geladen. Daarom is het van groot belang een dergelijk dbx bestand te repareren.

De reparatie procedure om een Outlook Express map behelst het maken van een nieuw dbx bestand en dan het bestand te vullen met de berichten opgeslagen in het oude dbx bestand in overeenstemming met de beschadigde map. Ga als volgt te werk:

  1. Vind eerst het beschadigde dbx bestand en sla dat op een veilige plaats op. Een goede gewoonte is om regelmatig back-ups te maken.

  2. Start Dbx Backup. Specificeer het pad naar het beschadigde bestand (field: Source Path). Kies uit de lijst met Mailbox mappen die verschijnt het bestand wat je wilt gebruiken.

  3. Back-up Outlook Express DBX-bestanden Definieer extra parameters voor het inlezen van boodschappen. Specificeer het "Target Path". Voor het berichtenopslag format (Veld: Save AS) en kies voor "Seperate Message Files" (.eml).

  4. Start het proces (knop: Backup). De voortgang van het proces wordt links onderaan het programma getoond. Ook berichten, foutmeldingen en de voortgang worden daar getoond.

  5. Maak een map waarin je de berichten wilt zetten. Als je het beschadigde bestand nog niet op een veilige heb opgeslagen, doe dat nu eerst. Dan, verwijder je het bestand uit de map waar Outlook Express die heeft opgeslagen. Start Outlook Express en maak in dat programma een nieuw bestand corresponderend met de mail map. Omdat te doen: klik met de muis op de mapnaam en Outlook Express zal automatisch een nieuw dbx bestand maken.

  6. In Windows Verkenner open je de map (aangegeven in het veld: "Target Path") waar de bericht bestanden staan.

  7. Selecteer de eml berichten bestanden die je naar de map in Outlook Express wil gebruiken. Als tijdens het oproepen van de berichten "Add Folder Name Prefix" de naam van het berichtenbestand zal de naam van de map mee worden genomen.

  8. Drag de geselteerde .eml files en Drop die in de target map in Outlook Express.

  9. Herhaal de bovenstaande procedure voor alle Outlook Express mappen die je terug wil zetten.Languages:

English 

How to Repair Damaged Outlook Express mailboxes?

French 

Comment réparer les boîtes Outlook Express endommagées ?

Polish 

Jak naprawić uszkodzone pliki skrzynki Outlook Express?

Italy 

Come Riparare le Caselle di Posta di Outlook Express danneggiate?

Spain 

¿Cómo Reparar Buzones De Correo Dañados de Outlook Express?
Copyright 2000-2012 GEO Ltd   
Alle Rechten Voorbehouden   
 
   

[Dbx bestanden vinden]  [Backup van dbx bestanden]   
  [Boodschappen terugzetten naar Outlook Express]   
  [Boodschappen terugkrijgen van een dbt-bestand]   
  [Vernielde Outlook Express mailboxen herstellen]   
  [Outlook Express herstellen en al jouw boodschapmappen terugkrijgen]   
  [Backup in automatische mode starten]   
  [Log Analyzer]   
 


Producten

  MailNavigator

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   AnalyzerDownload

Registratie

Ondersteuning