Languages:          

SoftNavigator.com    Ściągnij DBX Backup 1.4 

  DBX Backup  ::  Instrukcja naprawy plików Outlook Express DBXJak naprawić uszkodzone pliki skrzynki Outlook Express?

Każdy folder w Outlook Express ma odpowiadający mu plik .DBX. Jeśli ten plik jest uszkodzony, to folder wiadomości może się bardzo długo otwierać albo wiadomości mogą z niego po prostu zniknąć. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby naprawić uszkodzone pliki .DBX.

Procedura naprawy folderu programu Outlook Express polega na stworzeniu nowego pliku .DBX i wypełnieniu go wiadomościami, które zostaną odzyskane ze starego (uszkodzonego) pliku .DBX.

Aby to zrobić należy wykonać po kolei następujące czynności:

  1. Przede wszystkim znajdź uszkodzony plik .DBX i zapisz go w bezpiecznym miejscu. Najlepiej zrób kopię zapasową -dzięki temu zawsze będziesz mógł podjąć próbę ponownego odzyskiwania wiadomości z uszkodzonego folderu (gdyby coś poszło nie tak).

  2. Uruchom program DBX Backup i określ ścieżkę dostępu do uszkodzonego pliku .DBX (Source Path). Z pojawiającej się listy plików skrzynki pocztowej, wybierz ten plik, z którego potrzebujesz odzyskać wiadomości.

  3. Backup Outlook Express DBX files Zdefiniuj dodatkowe parametry dla odtwarzania wiadomości. Określ ścieżkę docelową (Target Path). Aby określić format zapisu wiadomości (pole: Save As -zapisz jako) zaznacz wartość Separate Message Files (.EML) -oddzielne pliki wiadomości (.EML).

  4. Rozpocznij proces wyodrębniania wiadomości (przycisk: "Backup" -"kopia zapasowa"). Status procesu jest wyświetlony w dolnym lewym rogu programu. Błędy przetwarzania danych oraz zakończenie procesu wyodrębniania wiadomości sukcesem również pojawiają się w tym miejscu.

  5. Przygotuj folder skrzynki pocztowej, do którego wkopiujesz odzyskane wiadomości. Jeśli dotychczas nie zapisałeś swojego starego (uszkodzonego) pliku .DBX w bezpiecznym miejscu, to zrób to koniecznie teraz. Potem usuń ten plik z folderu, w którym Outlook Express przechowuje swoje pliki .DBX. Uruchom Outlook Express i po prostu pozwól mu stworzyć nowy plik .DBX, odpowiadający folderowi poczty. Aby to zrobić po prostu kliknij na nazwę folderu, a Outlook Express automatycznie utworzy nowy plik .DBX.

  6. W Windows Explorer otwórz folder, (który określiłeś jako ścieżkę docelową) zawierający odzyskane pliki wiadomości.

  7. Zaznacz wiadomości .EML, które chcesz odzyskać do folderów w Outlook Express. Jeśli w trakcie wyodrębniania wiadomości wybrałeś opcję Add folder name prefix (dołącz prefiks z nazwą folderu), nazwy odzyskiwanych plików wiadomości będą uzupełniane dodatkowo nazwą folderu, z którego zostały odzyskane. W takiej sytuacji, by odtworzyć dane z określonego folderu Outlook Express, zaznacz te pliki, które zawierają jego nazwę.

  8. Przeciągnij zaznaczone pliki .EML i upuść je na folderze docelowym programu Outlook Express.

  9. Powtarzaj powyższą procedurę dla wszystkich folderów Outlook Express, dla których chcesz odzyskać wiadomości.Languages:

English 

How to Repair Damaged Outlook Express mailboxes?

French 

Comment réparer les boîtes Outlook Express endommagées ?

Dutch 

Hoe zijn beschadigde Outlook Express postvakken te herstellen?

Italy 

Come Riparare le Caselle di Posta di Outlook Express danneggiate?

Spain 

¿Cómo Reparar Buzones De Correo Dañados de Outlook Express?
Copyright 2000-2012 GEO Ltd   
Wszelkie prawa zastrzeżone   
 
   

[Znaleźć pliki dbx]   
  [Zrobić kopię zapasową plików dbx]   
  [Przywrócić wiadomości do Outlook Express]   
  [Odzyskać wiadomości z plików dbt]   
  [Naprawić uszkodzoną skrzynkę pocztową Outlook Express]   
  [Naprawić Outlook Express i odzyskać wszystkie foldery pocztowe]   
  [Outlook Express odmawia odczytania skrzynki pocztowej?]   
 


Produkty

  MailNavigator

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   Analyzer


Ściąganie

Rejestracja

Pomoc 
techniczna