Languages:                

DbxBackup.com      Ściągnij MailNavigatora 1.15  


Produkty

  Palette  Tune

  MailNavigator

  DBX Backup


Rozwiązanie

  Czytanie   plików dbx

  Kolorowanie   zdjęć

  Selektywna   korekcja   kolorów


Ściąganie

Rejestracja

Pomoc 
techniczna


 Program do czytania skrzynek pocztowych w formatach: mbx, pst, dbx itp..Przeglądarka plików MBX, DBX, PST

Uzywając MailNavigatora, można wyciągnąć wiadomości ze skrzynek pocztowych większości popularnych programów pocztowych.

Można otworzyć pliki MBX, PST lub DBX i przeczytać zawarte w nich wiadomości. Mozna również przeszukać wiadomości zawarte w skrzynce pocztowej. Język przetwarzania zaimplementowany w filtrach zawiera standardowe operatory: OR, AND, NOT, NEAR, i ich synonimy oraz nawiasy do definiowania kolejności operatorów. Filtry mogą być stosowane zarówno do zawartości wiadomości jak i do niektórych pól z jej nagłówka.

Poniższe typy skrzynek pocztowych mogą być przeszukiwane:

  • EML z Windows Live Mail i Windows Mail (Vista)

  • PST z MS Outlook

  • DBX z Outlook Express

  • MBX z Eudora Mail

  • MBS z Opera Mail

  • SNM z Netscape Messengera

  • TBB, MSB z The Bat

  • i inne formaty plików wiadomości (Mozilla Thunderbird, Eserv, FidoNet..)


Otwieranie plików MBX, PST, DBX

Jak Odczytać plik typu mbx?

Format plików MBX jest raczej prosty. Jest to zwykły plik tekstowy (w formacie RFC-822) zawierający wiadomości, który może być odczytany przez dowolny edytor tekstu.


Jak odczytać pliki dbx z programu Outlook Express?

w przeciwieństwie do formatu mbx, format dbx jest dość skomplikowany. Zalecamy niepodejmowanie niezależnych prób uzyskania informacji z plików dbx. Można użyć MailNavigatora jako przeflądarkę plików dbx, jak i do wyciągania wiadomości z plików dbx oraz do eksportu wiadomości do formatu mbx. Aby to uczynić, należy użyć polecene menu: Wiadomość | Zapisz jako...


   Przeglądarka Outlook pst

W odróżnieniu od plików formatów dbx i mbx, format pst (skrzynki pocztowe MS Outlook) jest chroniony przez Microsoft. MailNavigator może uzyskać dostęp do plików *.pst tylko w sposób pośredni, poprzez mechanizm Outlook OLE. W rezultacie, wyszukiwanie wiadomości w katalogach Outlook dokonywane jest przez własne zasoby programu Outlook.

Aby uzyskac dostęp do pliku PST, musi on być dostępny z MS Outlook jako folder pocztowy. Musi istnieć możliwośc otwierania go nie tylko jako plik zewnętrzny, ale też musi być on bezpośrednio dostępny w MS Outlook. W takim wypadku, MailNavigator odnajdzie listę folderów MS Outlook i wtedy potrzebny folder może sostać załadowany, użyty do wyszukania wiadomości, lub do wyeksportowania wiadomości outlook do formatu tekstowego.Powrót do Naprawa Plików DBX w Outlook Express FAQ >>>Languages:

English 

Mailbox Reader for any mail file format: eml, mbx, pst, dbx files etc..

French 

Lecteur de boîte aux lettres e-mails aux formats: mbx, pst, dbx files etc..

Italy 

EML, MBX, PST, DBX file Reader

Spain 

Lector de Correo de cualquier formato de fichero: mbx, pst, dbx, etc..

Dutch 

Mailbox Reader voor elk bestands formaat: eml, mbx, pst, dbx files etc..

German 

Mailbox Leser für eMail-Dateiformate wie z.B.: eml, mbx, pst, dbx.

Romanian 

Cititor casute mail pentru orice format de fisier mail: fisier pst, dbx etc...

Portuguese 

Leitor de caixa de email para qualquer formato: eml, mbx, pst, dbx etc..Copyright © 2000-2021 GEO Ltd   
Wszelkie prawa zastrzeżone   
 
   

[Czytanie plików pst] [Przeglądarka plików dbx, pst] [Odzyskiwanie *.dbx]   
[Odzyskiwanie plików Outlook Express] [Przegladanie plików MBX, PST, DBX]   
[Instrukcja naprawy plików Outlook Express DBX]   
  [Naprawa plików DBX w Outlook Express FAQ]