Languages:          

DbxBackup.com      Ściągnij MailNavigatora 1.15  


Produkty

  Palette  Tune

  MailNavigator

  DBX Backup


Rozwiązanie

  Czytanie   plików dbx

  Kolorowanie   zdjęć

  Selektywna   korekcja   kolorów


Ściąganie

Rejestracja

Pomoc 
techniczna


 Naprawa plików DBX Outlook Express FAQW jaki sposób odzyskać wiadomości, które zniknęły z folderów programu OE?

W celu odzyskania uszkodzonego folderu wiadomości postępuj zgodnie z poniżsża instrukcją:

  1. Przy użyciu MailNavigatora otwórz plik dbx odpowiadający uszkodzonemu folderowi.

  2. Zaznacz odzyskane wiadomości i wyeksportuj je do plików eml zawierających pojedyncze wiadomości. W tym celu, korzystając z menu programu, użyj komendy: Wiadomość | Export to Separate Messages Files...

  3. Wykonaj kopię zapasową pliku dbx odpowiadającego uszkodzonemu folderowi.

  4. Opróżnij folder wiadomości wykasowując odpowiadający mu plik dbx.

  5. Uruchom program Outlook Express w celu utworzenia nowego pliku dbx odpowiadającego opróżnionemu folderowi (zazmacz myszką nazwę folderu w programie OE).

  6. W eksploratorze systemu Windows (lub w oknie menedżera plików) zaznacz wszystkie odzyskane pliki eml.

  7. Przenieś zaznaczone pliki eml do docelowego folderu wiadomości w programie Outlook Express.
Powrót do Naprawa Plików DBX w Outlook Express FAQ >>>Languages:

English 

If messages disappear in Outlppk Express DBX folders, how is it possible to restore them?

Portuguese 

Se mensagens desaperecerem do Outlook Express, como seria possível recuperá-las?

Dutch 

E-mail-berichten herstellen in DBX OE mappen

Italy 

Se i messaggi contenuti in cartelle DBX di Outlook Express spariscono, come è possibile ripristinarli?

Spain 

Si los mensajes desaparecen de las carpetas Outlook Express DBX, ¿cómo es posible restaurarlos?Copyright © 2000-2021 GEO Ltd   
Wszelkie prawa zastrzeżone   
 
   

[Czytanie plików pst] [Przeglądarka plików dbx, pst] [Odzyskiwanie *.dbx]   
[Odzyskiwanie plików Outlook Express] [Przegladanie plików MBX, PST, DBX]   
[Instrukcja naprawy plików Outlook Express DBX]   
  [Naprawa plików DBX w Outlook Express FAQ]